Podpora marketingových procesov

Hlavným predpokladom pre úspešné riadenie marketingových činností je dostupnosť účelných a aktuálnych informácií, ktoré členom marketingového tímu umožnia lepšie spoznať zákazníkov, ich potreby a motiváciu, zvoliť správnu formu oslovenia, zrealizovať marketingovú kampaň a potom zmerať jej úspešnosť. Spoločnosť IXTENT poskytuje nástroje, vďaka ktorým každý člen vášho tímu bude mať prístup k aktuálnym informáciám a môže vykonávať kvalifikované marketingové rozhodnutia.

Riešenie spoločnosti IXTENT pomáha v nasledujúcich oblastiach:

Hlavné výhody: