Ľudské zdroje a personalistika

Chcete zabezpečiť, aby evidencia všetkých údajov o zamestnancoch bola aktuálna a prehľadná, potrebné personálne informácie ľahko a rýchlo dohľadateľné? Potrebujete zefektívniť proces schvaľovania žiadostí o dovolenku či spracovanie dokladov súvisiacich s vyúčtovaním pracovných ciest zamestnancov? Riešenie spoločnosti IXTENT uľahčuje prácu personálnemu oddeleniu, zlepšuje starostlivosť o zamestnancov, podporuje internú komunikáciu, spoluprácu a zdieľanie informácií.

Riešenia pre správu dokumentov a podporu procesov v oblasti ľudských zdrojov od spoločnosti IXTENT pomáhajú v nasledujúcich oblastiach:

Naše riešenie umožňuje:

Hlavné výhody:

Referencie