Likvidačná dátová archivácia historických systémov

V dnešnej dobe sú pomerne rýchlo pôvodné podnikové IS nahrádzané novými a výkonnejšími. Vývoj informačných technológií ide prudko vpred a zaistenie kompatibility moderných systémov s tými pôvodnými je možné buď čiastočne, alebo vôbec (koniec podpory aplikácie, odlišné platformy/architektúry). Dáta z historických informačných systémov je však nutné uchovať pre sprístupnenie novým systémom alebo pre doloženie prípadných nárokov podľa platnej legislatívy (audit, zákony, právne spory, historická hodnota dát, analýzy, reporty ...). Spoločnosť IXTENT ponúka riešenie, ktoré umožňuje zachovať historické dáta z pôvodného systému a súčasne zabezpečiť plynulé nadviazanie prevádzok na nový systém s využitím pôvodných dát.

Požiadavky projektu migrácie dát:

Prevažne sa jedná o dodávky riešení využívajúce štandardnú platformu archivačného systému s nastavením na objednávku podľa požiadaviek zákazníka a v súlade s konkrétnymi dátovými a procesnými štruktúrami.

Hlavné výhody:

Referencie