Výroba a výskum

Výroba sa stáva čoraz náročnejšia a komplexnejšia. Výrobné podniky sú pod rastúcim tlakom na hľadanie nových a efektívnejších výrobných postupov, zvyšovanie kvality, skracovanie životného cyklu produktov, podpory noriem, dodržiavanie predpisov a minimalizáciu nákladov. Automatické systémy pre projekciu a správu dát, ako sú CAD, Product Data Management (PDM) a Enterprise Resource Planning (ERP), robia riadenie a distribúciu dát o produktoch zložitými a nákladnými. Spoločnosť IXTENT preto prichádza s riešením pre spoluprácu a správu obsahu, ktoré zefektívnia procesy spojené s výrobou a výskumom.

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia v nasledujúcich oblastiach: