Správa, zdieľanie a obeh dokumentov a informácií

Množstvo dát, informácií a dokumentov vo firmách sa neustále zväčšuje. Organizácie sú nútené stále rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov. Väčšie množstvo informácií tak musí byť spracované v oveľa kratšom čase (dôraz sa kladie na automatizáciu). Informácie, ktoré sú aktuálne dnes, nemusia byť aktuálne zajtra. Tímová spolupráca a zdieľanie dokumentov a informácií je základným pilierom každej efektívne fungujúcej spoločnosti a organizácie.

Pomáhame spoločnostiam dosahovať ich strategické ciele

Riešenia pre správu, zdieľanie a obeh dokumentov a informácií (Enterprise Content Management – ECM) implementované spoločnosťou IXTENT pomáhajú organizáciám zvyšovať produktivitu a efektivitu svojich zamestnancov, a dosahovať tým vytýčené strategické ciele. Enterprise Content Management vytvára sadu integrovaných služieb, ktoré je možné plno navzájom ale aj „externe“ prepájať na ďalšie IT systémy.

V integrácii ECM a externých IT systémoch hrá kľúčovú úlohu centralizácia informačného obsahu, ktorá zabraňuje jeho duplikácií a zjednoduší tiež jeho zabezpečenie, správu a zdieľanie. Spoločnosti tak môžu využiť všetky dostupné informácie a zároveň uchovávať firemné know-how.

IXTENT poskytuje riešenia a služby v nasledujúcich oblastiach: