Riešenia pre SAP

Chcete zabezpečiť efektívnu správu dokumentov, riadenie workflow či elektronickú archiváciu dát a dokumentov v systéme SAP? Potrebujete dokumenty vytvárať v spolupráci s ostatnými kolegami, zabezpečiť ich verziovanie alebo schvaľovanie? Potrebujete archivovať dáta zo systému SAP? Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenie, ktoré umožňuje efektívnu prácu s dokumentmi a informáciami v systéme SAP po celú dobu ich životného cyklu.

SAP užívatelia pristupujú k dokumentom a dátam aj naďalej tak, ako boli doposiaľ zvyknutí - prostredníctvom rozhrania SAP, pre non-SAP užívateľa sú ale tie isté dokumenty a dáta sprístupnené z ich natívneho prostredia.

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia pre systém SAP v nasledujúcich oblastiach práce s dokumentmi:

Ďalej poskytuje špecializované riešenia zamerané na:

Riešenia pre SAP od spoločnosti IXTENT poskytujú nasledujúce výhody:

 • podpora vstupu papierových dokumentov a vyťažovania dát do systému SAP (podpora digitalizácie, veľkoobjemové skenovanie a snímanie dokumentov);
 • tvorba, modifikácia a ukladanie dokumentov (verziovanie dokumentov a sledovanie stavu a história zmien), možnosť vytvárania variantov dokumentov (jazykové mutácie);
 • schvaľovanie dokumentov vo workflow (napr. schvaľovanie faktúr, vytváranie a pripomienkovanie zmlúv, správa grantov);
 • podpora vytvárania väzieb medzi dokumentmi a možnosť zakladania hierarchických štruktúr;
 • klasifikácia dokumentov podľa kritérií, triedenie a vyhľadávanie;
 • riadený prístup k dokumentom podľa oprávnenia;
 • možnosť vytvárania šablón súborov;
 • zakladanie štruktúrovaných dokumentov (spisy zmlúv);
 • zobrazenie dokumentov a dát naprieč SAP aj non-SAP aplikáciami v prehľadnom usporiadaní (napr. zákaznícke adresáre, HR zložky);
 • elektronická archivácia podľa platnej legislatívy a prehľadné zobrazenie dokumentov a dát zo SAP (odchádzajúce dokumenty, tlačové zostavy a reporty, dátové súbory vzniknuté pri archivácii a reorganizácii dát databázy SAP);
 • podpora práce s elektronickým podpisom / značkou a časovými pečiatkami
 • bezpečná a neprepisovateľná archivácia na HDD či optické médiá (kompatibilita s väčšinou platforiem);
 • možnosť nastavenia doby uchovania podľa požadovaných retenčných dôb a scenára pre rýchle zotavenie dôležitých záznamov pre prípad havárie (Disaster Recovery);
 • kontrolné mechanizmy v rámci archívu (identifikácia duplicít a odstránenie nadbytočných kópií, automatická kompresia archivovaného obsahu);
 • definície pravidiel pre automatickú archiváciu;
 • možnosť úplného odstavenia a likvidácie historických systémov, a tým výrazné zníženie nákladov a rizika IT oddelenia.