SAP

Chcete zabezpečiť efektívnu digitalizáciu a vyťaženie dát s väzbou na SAP, správu dokumentov, riadenie workflow či elektronickú archiváciu systému SAP a hľadáte skúseného partnera?

Aké oblasti Vám pomôžeme vyriešiť

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Centrálna archivácia údajov a dokumentov, projekt systému správy dokumentov pre SIPO

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre

Čo Vám ponúkame

  • Špecializáciu na oblasť správy podnikového obsahu

  • Znalosti a skúsenosti s implementáciou robustných ECM / DMS systémov

  • Dodávku overených a funkčných technológií

  • Lokálnu podporu a servis 24/7

Jakub Humpolec

Technický riaditeľ

Fókus. Sme úzko zameraní na oblasť DMS, nerozptyľujeme sa implementáciou iných riešení. Konkurencia pošle konzultanta na iný projekt, keď práve nie je v DMS práca, stráca kompetenciu, naši ľudia robia len DMS a zákazníci si toho cenia.

Hlavné výhody a funkcie riešenia SAP

Implementujeme špecializované riešenia pre systém SAP, ktorá systém obohatí o digitalizáciu dokumentov, správu elektronických dokumentov a následne ich archiváciu. Väčšina komponentov riešenia je priamo určená pre integráciu so SAPom, sú väčšinou SAP addon alebo rozširujúcim modulom základných modulov SAPu. Máme za sebou stovky úspešne realizovaných projektov s väzbou na SAP a v rámci implementácie u Vás využijeme skúsenosti zo systémov rovnakého rozsahu čo do počtu užívateľov, dokumentov alebo zložitosti agendy. Nechceme u Vás experimentovať. Ak je to potrebné vieme doprogramovať chýbajúce integračné mostíky aj na iné systémy a procesy.

VYBERTE KONKRÉTNE RIEŠENIE

Súvisiace produkty