Riešenia pre Microsoft

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia na platforme Microsoft SharePoint, ktorá predstavuje efektívny nástroj pre podnikovú spoluprácu a prácu s dokumentmi a informáciami. SharePoint uľahčuje spoluprácu medzi ľuďmi a pracovnými tímami, zaisťuje zdieľanie znalostí, správu dokumentov a webového obsahu a umožňuje používateľom prístup k informáciám, ktoré potrebujú pre svoju prácu.

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia v nasledujúcich oblastiach: