Obchod a marketing

Chcete zefektívniť správu ponúk, objednávok, zmlúv či iných obchodných a marketingových dokumentov? Automatizovať ich tvorbu? Zabezpečiť prístup a zdieľanie všetkých potrebných informácií naprieč obchodným a marketingovým tímom? Potrebujete presne a nepretržite dokumentovať celý obchodný proces? Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenie, ktoré umožňuje efektívne nakladanie s informáciami, a zaisťuje tak konkurencieschopnosť organizácie.

Spoločnosť IXTENT poskytuje pomoc v nasledujúcich oblastiach:

Chcete získavať novinky?