Interné služby

Interné služby, zamerané na zabezpečenie prevádzky majetku, riadenie zamestnancov či ďalších vnútorných procesov organizácie, sú spojené s radom dokumentov a informácií, ktoré je potrebné spravovať a evidovať v súlade s legislatívou a internými predpismi. Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenie, ktoré umožní prehľadnú organizáciu a okamžitú dostupnosť všetkých potrebných informácií a napomôže zefektívniť interné firemné procesy.

Riešenie spoločnosti IXTENT uľahčuje prácu predovšetkým v nasledujúcich oblastiach: