Financie

Chcete zefektívniť riadenie finančných dokumentov? Je vaše účtovné oddelenie zavalené spracovaním veľkého množstva faktúr prichádzajúcich každý deň? Potrebujete zjednodušiť tvorbu a evidenciu zmlúv, dodatkov či iných súvisiacich dokumentov? Strážiť termíny a úlohy plynúce zo zmlúv? Spoločnosť IXTENT ponúka riešenia, ktoré zefektívnia administratívne a finančné procesy vovnútri organizácie a umožnia vám zabezpečiť preukázateľnosť finančného riadenia pre potreby dokazovania nezávislému finančnému auditu.

IXTENT má bohaté skúsenosti s automatizáciou procesov v nasledujúcich oblastiach:

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia pre komplexnú správu dokumentov v organizácii - od ich vzniku, napr. pomocou vopred pripravených šablón dokumentov alebo digitalizáciou prichádzajúcich papierových dokumentov, cez zabezpečenie ich obehu a spracovanie na základe stanovených pravidiel, až po ich evidenciu a archiváciu v súlade so zákonom.