Elektronická archivácia dát a dokumentov

Potrebujete bezpečne archivovať elektronické dokumenty či dáta z vašich informačných systémov a v súlade s legislatívou? Prechádzate na nový informačný systém a potrebujete uchovať historické dáta z pôvodného systému a súčasne plynule nadviazať na nový systém s využitím pôvodných dát? Narastá vďaka veľkému množstvu dát doba zálohovania a odoziev vašich podnikových prevádzkových systémov a vaša práca v nich sa tak stáva zdĺhavá a nepohodlná? Potom je čas na "odloženie" časti dát a dokumentov na bezpečné úložisko, na ktorom zostanú aj naďalej dostupné a na ktorom budú riadené.

Spoločnosť IXTENT vám pomôže v nasledujúcich oblastiach:

Všetky popísané situácie sú prakticky zadania pre riešenie využívajúce štandardnú platformu archivačného systému s nastavením podľa požiadaviek zákazníka a v súlade s konkrétnymi dátovými a procesnými štruktúrami.