Digitalizácia a vyťažovanie dát

Potrebujete pravidelne spracovávať a archivovať veľké množstvo papierových dokumentov – faktúr, objednávok, zmlúv a iných písomností? Digitalizácia dokumentov predstavuje moderné a efektívne riešenie pre prácu s podnikovými dokumentmi. Medzi hlavné výhody digitalizácie patrí rýchle a jednoduché získanie dát obsiahnutých v papierových dokumentoch a ich vyťažovanie pre ďalšie použitie. Elektronické dokumenty umožňujú bezpečnejšiu archiváciu s minimálnymi nákladmi, rýchle a jednoduché vyhľadávanie a zdieľanie dokumentov s ostatnými užívateľmi kdekoľvek v reálnom čase.

Spoločnosť IXTENT Vám pomôže v nasledujúcich oblastiach:

  • Analýza potrieb zákazníka spojená so skenovaním a ďalším spracovaním firemných dokumentov;
  • Digitalizácia dokumentov – dodávka skenerov a skenovacích programov a následné nasadenie riešenia skenovania;
  • Inteligentné rozpoznávanie znakov (OCR/ICR) – vyťažovanie štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát zo skenovaných dokumentov do informačných podnikových systémov (ERP, ekonomických systémov, CRM a pod.) podľa potrieb zákazníka;
  • Zaistenie legislatívneho rámca archivácie dokumentov – opatrenie digitalizovaných dokumentov elektronickým či biometrickým podpisom, časovou pečiatkou alebo čiarovým kódom.