Inteligentné rozpoznávanie znakov – OCR/ICR technológie

Elektronické rozpoznávanie znakov je veľmi účinný spôsob, ako zvýšiť úžitkovú hodnotu skenovania. Technológie OCR/ICR je možné primárne využiť k vyťažovaniu informácií na prichádzajúcich papierových dokumentoch a následnom poskytnutí vopred definovaných a vyťažených informácií do elektronických systémov (napr. automatické rozpoznávanie a zaúčtovanie prijatých faktúr do účtovného systému/ERP).

Efektívna cesta k získaniu pravdivých dát

Najrozšírenejšou metódou je využitie technológie OCR (optické rozpoznávanie znakov) pre rozpoznávanie celého textu, znak po znaku. OCR sa používa k vyťažovaniu tlačeného písma, k následnej analýze textu a prenosu rozpoznaných znakov do príslušného kódovania. Rozšírením o ICR (inteligentné rozpoznávanie znakov) získame tiež možnosť vyťažovania ručne písaného textu.

Rozpoznávanie textu pomocou skenovania v spojení s archiváciou prichádzajúcich dokumentov je základný predpoklad pre následnú prácu s dokumentmi, napr. v podnikovom ERP systéme, v ECM riešení typu Document Management System – triedenie, schvaľovanie v automatizovanom workflow, správa informácií podľa oprávnenia pracovníkov, fulltextové vyhľadávanie a pod..

OCR/ICR je technicky náročné riešenie, ktoré vyžaduje špeciálne SW produkty. Na svete je niekoľko spoločností a produktov, ktoré ponúkajú vysokú úspešnosť rozpoznávania, potrebnú pre efektívne spracovanie faktúr alebo formulárových dát. IXTENT spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými dodávateľmi v oblasti vyťažovania dát: OpenText, Kofax, ReadSoft a Abbyy.

Hlavné výhody: