Informačné technológie a služby

Potrebujete bezpečne archivovať elektronické dokumenty a dáta z vašich informačných systémov? Prechádzate na nový informačný systém a potrebujete uchovať historické dáta z pôvodného systému a súčasne plynule nadviazať na nový systém s využitím pôvodných dát? Narastá vďaka veľkému množstvo dát doba zálohovania a odoziev vašich podnikových prevádzkových systémov, a vaša práca v nich sa tak stáva zdĺhavá a nepohodlná? Riešenie od spoločnosti IXTENT zvyšuje efektivitu procesov, znižuje náklady na IT a rieši problematiku archivácie dokumentov a dát v súlade s príslušnými požiadavkami.

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia v nasledujúcich oblastiach:

Hlavné výhody: