Elektronická spisová služba

Hľadáte riešenie Spisovej služby, ktoré splní všetky požiadavky vyplývajúce zo Zákona o archivácií a spisovej službe, prípadne iných súvisiacich zákonov a predpisov, vrátane noriem EU či iných medzinárodných predpisov? Potrebujete komplexné riešenie umožňujúce úplnú správu životného cyklu dokumentov a záznamov v rámci celého podniku v papierovej i v elektronickej forme? Elektronická spisová služba je nástroj pre bezpečné a dlhodobé ukladanie záznamov, spisov, dokumentov v súlade s požiadavkami legislatívy, nariadeniami a smernicami(napr. skartačný plán).

Elektronická spisová služba podporuje tieto činnosti:

Hlavné výhody:

Referencie