Digitalizácia dokumentov

Digitalizácia papierových dokumentov alebo skenovanie, optimalizuje a výrazne zvyšuje efektivitu práce s dokumentmi. Dokumenty prevedené do elektronickej podoby je možné ľahko, a bezpečne a s minimálnymi nákladmi archivovať, vyhľadávať a zdieľať s inými užívateľmi. Pre prácu s elektronickými slúži Document Management System, ktorý umožňuje dokumenty ďalej spracovávať pomocou množstva pokročilých funkcií.

Viac než presný obraz

Skenovanie dokumentov je možné rozšíriť o funkciu elektronického rozpoznávania znakov (OCR/ICR), ktorá umožňuje previesť naskenované informácie do editovateľnej textovej podoby. Pokročilejšie OCR/ICR technológie umožňujú vyťažovať len určité dáta, ktoré môžu byť ďalej automaticky spracované, napr. automatické rozpoznanie a zaúčtovanie prijatých faktúr do účtovného systému/ERP.

Efektívna archivácia dát

Každý skenovaný dokument je možné opatriť kvalifikovanou časovou pečiatkou, elektronickým či biometrickým podpisom, ktoré umožňujú po naskenovaní pôvodný papierový dokument ihneď skartovať a ušetriť tak archivačné priestory a náklady na správu papierových dokumentov.

Proces skenovania je výhodné tiež rozšíriť o čiarový kód, ktorý je možné využiť za účelom ľahšej separácie dokumentov, triedeného ukladania do elektronického archívu podľa druhu a typu dokladu, spúšťanie rôznych automatizovaných úloh a pod.

Spoločnosť IXTENT navrhuje všetky systémy a služby zákazníkovi priamo na mieru, tak aby výsledok spĺňal definované očakávania klienta – jednoduchšie a rýchlejšie spracovanie veľkého objemu papierových dokumentov, zníženie podielu manuálnej práce, vyťaženie dát zo zdrojových dokumentov, priama správa dát, nadväznosť na ďalšie podnikové systémy atď. Vhodné SW riešenie vychádza z predpokladaného objemu skenovaných dokumentov a potreby vyťažovania dát zo vstupných dokumentov.

Hlavné výhody