Archivácia obsahu a dokumentov

Je váš ERP, produkčný alebo podnikový file systém už naplnený množstvom dát a dokumentov natoľko, že by ich strata zásadne ovplyvnila fungovanie spoločnosti? Predlžuje sa doba odoziev systémov a dĺžka zálohovania dát? Potrebujete zabezpečiť archiváciu v súlade so zákonom či inými predpismi ovplyvňujúcimi dobu uchovávania dát a dokumentov? Riešenia spoločnosti IXTENT zaistia elektronické úložisko pre celú spoločnosť, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky na elektronickú archiváciu.

Riadené uchovávanie informácií mimo živé systémy

Archivácia obsahu na archívny server predstavuje bezpečné, škálovateľné a integrované riešenie pre ukladanie akýchkoľvek elektronických dát a dokumentov (vrátane archivovaných dát z ERP systémov, serveru elektronickej pošty atď.). Prístup k takto zaarchivovaným položkám na veľkokapacitnom úložisku riadi samotný archívny server. Uloženie je transparentné, dáta a dokumenty sú uložené v nezmeniteľnej podobe. Vyhľadávanie a prepojenie so živými systémami možno zaistiť podľa špecifických potrieb konkrétneho zákazníka.

Vlastnosti archívneho servera:

Prečítajte si viac o zaistení legislatívneho rámca archivácie.