Archivácia dát z prevádzkových systémov

Činnosť každej organizácie je spojená s objemom dát, ktoré je potrebné mať niekde spoľahlivo uložené. Veľké množstvo dát spravovaných priamo v jednotlivých prevádzkových systémoch predstavuje nielen bezpečnostné riziko, ale tiež zaťažuje prevádzku týchto systémov a v neposlednom rade samotných užívateľov. Práca s preplnenými systémami je zdĺhavá a neefektívna, doba odoziev systému a zálohovanie dát sa neustále predlžuje. Uložením časti dát na archívny server organizácie zaistíte bezpečné a riadené úložisko pre vaše dáta a dokumenty.

Najčastejšie je nutné archivovať dáta z nasledujúcich prevádzkových systémov a aplikácií:

Archivácia dát a dokumentov v SAP ERP

Pre efektívnu správu a odľahčenie systému SAP možno využiť riešenia pre archiváciu dokumentov a dát, ktoré zaistia logické usporiadanie a uloženie dát do archívneho servera. Pre bezpečnú a neprepisovateľnú formu archivácie možno využiť podporované platformy veľkokapacitných úložísk, napr. optické média, archívne zariadenia alebo diskové polia. Elektronický archív je fyzicky oddelený od systému SAP a podľa potreby môže byť architektúra navrhnutá aj v Remote a Stand-by móde. Všetky archivované dokumenty a dáta sú aj naďalej prístupné priamo zo systému SAP a reflektujú koncept prístupových oprávnení.

Archivácia file systému

Riešenie archivácie file systému umožňuje uložiť akýkoľvek typ súborov na archívne úložisko. Pre archiváciu je použitá silná archivačná platforma, ktorá ponúka možnosť rýchleho vyhľadávania. Spoločnosť týmto riešením získa kontrolu nad celým životným cyklom informácií a dokumentov. Zároveň získa veľmi bezpečné centrálne úložisko. Potrebné dokumenty sú archivované po dobu predpísanú zákonom v nezmenenej podobe (retenčná perióda).

Archivácia e-mailových serverov

E-mail je dnes jedným z najvýznamnejších komunikačných nástrojov a obsahuje stále viac dôležitých obchodných informácií. Objem informácií a súborov poštových serverov či lokálnych úložísk na PC neustále narastá a stáva sa veľkým problémom. Bez sofistikovaných nástrojov sú mailové servery úplne bez kontroly obsahu. Každá spoločnosť by sa tak mala zaoberať otázkou, ako tieto informácie dlhodobo a hlavne bezpečne uchovávať, ale zároveň ich mať stále pod kontrolou, rýchlo a efektívne prístupné a dohľadateľné. A to samozrejme aj v nadväznosti na legislatívne predpisy, ktoré chápu mailovú komunikáciu ako štandardnú obchodnú dokumentáciu so všetkými právnymi dôsledkami.

Riešenie archivácie mailových serverov poskytuje jednotný nástroj pre archiváciu, sledovanie zmien, klasifikáciu, triedenie, vyhľadávanie a auditovanie všetkých e-mailov a procesov nad týmito správami a objektmi mailových serverov (verejné zložky, kalendáre, databázy a pod.). Riešenie spĺňa prísne legislatívne požiadavky a má pozitívny vplyv na zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie výkonnosti a zjednodušenie IT infraštruktúry v spoločnosti.