Riešenia

Spoločnosť IXTENT poskytuje svojim zákazníkom riešenia a služby zamerané na správu informácií uložených v dokumentoch, procesoch, digitálnych médiách, sociálnych sieťach, portáloch či podnikových systémoch. Pomáha tak spoločnostiam uchovávať ich jedinečné know-how a efektívne spracovávať dôležité obchodné informácie.

Riešenia spoločnosti IXTENT sa zameriavajú na spracovanie dokumentov a dát v celom ich životnom cykle.    

IXTENT má jedinečné know-how a poskytuje riešenia napríklad pre nasledujúce oblasti a problematiku zákazníka:

Špecializujeme sa tiež na riešenia pre konkrétne podnikové platformy: