Objednávky

Pre koho sa hodí?

Hromadia sa Vám vo firme objednávky či žiadanky, ktoré musíte prácne manuálne prepisovať do ERP systému, kontrolovať, schvaľovať a následne ich papierovo archivovať? Ide to aj inak...

 • Koniec prepisovania

  manuálnych kontrol s väzbou na ERP

 • Usporíte

  50-70 % nákladov na manuálne spracovanie

 • Ušetríte

  náklady na papierový archív

 • Zrýchlite

  celý súvisiaci proces

 • Zabezpečíte objednávky

  proti degradácii či strate

 • Budete mať prehľad,

  kto kedy čo schválil / odmietol a prečo

 • Odstránite neefektivitu

  a chybovosť manuálneho spracovania

 • Sprístupníte

  doklady na pár kliknutí myšou

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

Implementujeme osvedčené riešenia pre podporu všetkých dokumentových procesov súvisiacich so spracovaním finančných dokladov s väzbou na ERP – ako napríklad SAP. Našimi typickými projektami sú digitalizácia a automatizované vyťažovanie dát s väzbou na dáta v ERP (faktúry, dodacie listy a pod.), schvaľovanie finančných dokladov formou workflow, dokumentová a dátová archivácia finančných dokladov a reportov.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Elektronický archiv zákaznických složek

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre

Preskúmejte cestu k digitálnej transformácii