Dátové schránky - ISDS

Pre koho sa hodí?

Pracujete s dátovými správami, máte ich veľké množstvo a obsluhujete mnoho dátových schránok? Každý deň sa pripájate do oficiálneho portálu a sťahujete správy manuálne? Ide to aj inak.

 • Spravujte

  viac schránok naraz

 • Ukladajte

  prichádzajúce a odchádzajúce správy a doručenky

 • Naplánujte,

  kedy sa budú správy sťahovať

 • Sprístupnite

  správy používateľom v systéme, na ktorý sú zvyknutí

 • Neplytvajte

  prácou manuálnym prístupom na portál

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

Riešenie ISDS Connector umožňuje vyhovieť rozličným potrebám na prácu s dátovými správami prakticky všetkých organizácií v rámci Českej republiky. Jedná sa o univerzálnu, nezávislú, plne škálovateľnú (pre používateľov skrytú) serverovú komponentu, ktorá prepojí systém ISDS Českej pošty so zvolenou aplikáciou pre prácu s elektronickým dokumentom. Používatelia sa už nemusia prihlasovať a manuálne sťahovať či odosielať dátové správy.

ISDS Connector plne podporuje prichádzajúcu korešpondenciu do organizácie, rovnako tak ako odchádzajúcu. Vzhľadom k svojej koncepcii je možné pripojiť k jednej inštancii ISDS Connectoru neobmedzené množstvo dátových schránok, čo ocenia napr. organizácie alebo skupiny disponujúce viacero právnickými osobami.

Riešenie poskytuje prívetivé administrátorské rozhranie pre rozličné nastavenia sťahovania a odosielania dátových správ, vždy podľa potrieb a špecifík konkrétnej organizácie. Dodržiavanie termínov, lehôt a pravidiel vyplývajúcich z komunikácie prostredníctvom dátovej schránky bude vďaka individuálnemu nastaveniu aplikácie ľahké, s elimináciou rizika ľudského pochybenia.

Medzi podporované systémy pre prácu s elektronickým dokumentom (DMS), ktoré sú natívne integrované s ISDS Connector, patrí MS SharePoint aj vo verzii O365, DMS OpenText, SAP ERP, MS Exchange alebo je možné využiť samostatné webové aplikácie.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

ISDS Connector pro skupinu PPF

Přečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre

Preskúmejte cestu k digitálnej transformácii