O zákazníkovi

Philip Morris ČR a.s. je najväčším výrobcom a predajcom tabakových výrobkov a distribútorom bezdymových tabakových výrobkov HEETS, zariadení IQOS a súvisiaceho príslušenstva v Českej republike. Spoločnosť tu pôsobí od roku 1992 a zamestnáva viac ako tisíc ľudí. Už viac ako 27 rokov prispieva na rôzne charitatívne projekty vrátane tých, ktoré zahŕňajú podporu sociálnych programov zameraných na zlepšenie životných podmienok v miestnych komunitách. Spoločnosť je súčasťou globálnej skupiny Philip Morris International Inc.

Počiatočná situácia

Zákazník spracováva dátové správy v Sharepointe 2010, ktorý si nechal prispôsobiť od spoločnosti IXTENT, išlo o tlačidlá, ktoré uľahčujú niektoré operácie (napríklad odoslanie správy, preposlanie na riešenie osobe alebo oddeleniu), ktoré nie sú súčasťou štandardu.

Philip Morris ČR a.s. využíva aj funkčnú nadstavbu systému pre užívateľsky prívetivejšiu správu dátových schránok – IXTENT ISDS Connector. Tento konektor dátových schránok je komplexné riešenie na prijímanie, odosielanie a správu správ dátových schránok a ich integráciu s podnikovým informačným systémom bez ohľadu na jeho typ. Jeho získanie znamená výhodu plnej kontroly nad správami dátových schránok bez rizika oneskorenia pri ich spracovaní.

O projekte

Spoločnosť Philip Morris ČR a.s. sa rozhodla aktualizovať Sharepoint na novšiu podporovanú verziu, konkrétne Sharepoint 2013. Projekt sa realizoval na prelome januára a februára 2019 a prebehol bez akýchkoľvek komplikácií.

Oceňujem profesionálnu prácu a priamu komunikáciu spoločnosti IXTENT v rámci projektu.

Pavel Dvořák, IS Operations Systems Analyst v spoločnosti Philip Morris ČR a.s.

Zákazník teraz využíva výhody novšej verzie softvéru, ako je napríklad jednoduchší prístup z mobilných zariadení, vylepšené funkcie pracovného postupu, prepracovanejšie používateľské rozhranie atď.