T-Mobile Czech Republic pôsobí na českom trhu od roku 1996. Od svojho založenia kladie dôraz na kvalitu svojich služieb a vynikajúcu starostlivosť o zákazníkov. K 31. marcu 2008 spoločnosť obsluhovala 5,27 milióna zákazníkov.

T-Mobile je členom medzinárodnej telekomunikačnej skupiny T-Mobile International.

Spoločnosť IXTENT realizovala v spoločnosti T-Mobile niekoľko rozsiahlych projektov na správu a obeh účtovných dokladov, korešpondencie, riešenia na archiváciu údajov a DMS.