Spoločnosť IXTENT úspešne dokončila upgrade systému správy dokumentov (DMS) na platforme OpenText v česko-slovenskej poisťovni Respect. Projekt zahŕňal optimalizáciu štruktúry priečinkov a integráciu s informačným systémom Karát.

Česko-slovenské poisťovacia spoločnosť Respect sa pred rokom rozhodla pre upgrade systému pre správu dokumentov na najnovšiu dostupnú verziu systému DMS na platforme OpenText. K projektu prizvala spoločnosť IXTENT, ktorá je od minulého roka, okrem iného aj vďaka partnerstiev na úrovni GOLD, jedným z najdôležitejších partnerov kanadskej firmy OpenText na európskom trhu.

Riešenie

V rámci upgrade systému bola náročným krokom najmä reimplementáciu a celková optimalizácia zložkové štruktúry a integračných procesov. Dôležitou súčasťou projektu bola aj integrácia DMS (používané na ukladanie dokumentov do klientskych zložiek) s existujúcim informačným systémom (ERP) Karát, kedy požiadavkou bola možnosť obojstranného využívanie systému (obojstranné vyťažovanie dát). Súčasťou optimalizácia zložkové štruktúry v systéme bolo aj začlenenie prevádzkové agendy a HR dokumentácie spoločnosti Respect.

Záver

IXTENT doviedla projekt na konci roka 2016 do zdarného konca. Pre spoločnosť Respect a jej zamestnancov je systém pre správu dokumentov najdôležitejším „pracovným“ nástrojom, bez ktorého by nebola možná maximálne prehľadná organizácie všetkých dokumentov, s ktorými sa denne musí vysporiadať.