Významná farmaceutická spoločnosť Walmark, a.s. si vybrala spoločnosť IXTENT® – osvedčeného poskytovateľa riešení ECM (Enterprise Content Management) v strednej a východnej Európe – ako svojho partnera pre riešenia správy kvality a registračných dokumentov.

Walmark, a.s. je pôvodne česká spoločnosť, ktorá dnes pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v ôsmich európskych krajinách (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva a Bulharsko) a prostredníctvom miestnych distribútorov vyváža svoje výrobky do viac ako dvadsiatich ďalších krajín.

Okrem Českej republiky je lídrom na trhu s výživovými doplnkami aj na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. Obrat celej skupiny Walmark v účtovnom roku 2005 (prechodné obdobie trvalo 17 mesiacov a trvalo od 1. januára 2005 do 31. mája 2006) bol 2 997 miliónov Kč a zamestnával takmer 900 zamestnancov.

Riešenie

Spoločnosť Walmark, a.s., významný stredoeurópsky výrobca a distribútor liekov a výživových doplnkov, sa rozhodla centralizovať sofistikovanú správu regulačných dokumentov a registračnej dokumentácie pomocou integrovaného riešenia ECM (Enterprise Content Management).

Cieľom riešenia je pokryť typickú oblasť potrieb farmaceutických spoločností, ktoré potrebujú zabezpečiť správu a vysledovateľnosť veľkého počtu zákonom regulovaných dokumentov s cieľom chrániť spotrebiteľov. Tieto predpisy sa vzťahujú na celý životný cyklus farmaceutických výrobkov, t. j. od vývoja, cez registráciu, výrobu a distribúciu.

Spoločnosť Walmark prostredníctvom riešenia IXTENT pokryje predovšetkým procesy spojené s registráciou liekov a výživových doplnkov, ako aj preukázanie súladu s platnými predpismi vrátane riadenia systému kvality a kontroly riadenia.

Spoločnosť IXTENT implementovala riešenie využívajúce produkty ECM na platforme Livelink spoločnosti Open Text pre riadenie životného cyklu obsahu (Content Lifecycle Management), správu dokumentov (Document Management), regulované dokumenty (Regulated Documents) a vytváranie elektronických registračných dokumentácií pre lieky (Collaborative Submissions).