IXTENT dokončil implementáciu riešenia Projektová kancelária pre ČD – Telematika a.s. Cieľom bolo vytvoriť dynamickú adresárovú štruktúru, ktorá by umožnila triediť dokumenty do adresárov podľa jednotlivých typov dokumentov a ich aktuálnosti.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovateľom veľkoobchodných internetových, dátových a hlasových služieb a dodávateľom služieb v oblasti správy, údržby a výstavby optickej infraštruktúry. Svoje portfólio činností dopĺňa o služby s pridanou hodnotou vrátane služieb kontaktného centra, systémovej integrácie, diagnostiky a analýzy údajov alebo kybernetickej bezpečnosti.

Za 22 rokov pôsobenia na českom trhu ICT sa spoločnosť vypracovala na jedného z najväčších dodávateľov veľkoobchodných telekomunikačných služieb. ČD – Telematika je stabilná spoločnosť s viac ako 500 zamestnancami, na ktorých schopnostiach a kvalifikácii stavia svoj úspech.

Riešenie

Riešenie „Project Office“ je určené na poloautomatizované riadenie projektov v prostredí SharePoint. Riadenie projektu sa vykonáva prostredníctvom projektovej dokumentácie, ktorú do systému manuálne nahráva používateľ alebo ju systém vytvára automaticky.

Projektová kancelária poskytuje:

  • možnosť automaticky vytvárať dokumenty pre opakujúce sa udalosti (stavové schôdze),
  • rozdelenie projektov na jednotlivé fázy a rýchly prehľad všetkých projektov z hľadiska ukončených, t. j. už spracovaných dokumentov.

Ide teda o dynamickú adresárovú štruktúru, ktorá sa neustále mení podľa stavu jednotlivých projektov. Každá oprávnená osoba v spoločnosti môže kedykoľvek vidieť stav projektov.