O zákazníkovi

Megatech Industries Hlinsko s.r.o. je medzinárodný dodávateľ pre automobilový priemysel, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu systémov, modulov a jednotlivých plastových komponentov pre interiér a exteriér osobných automobilov. Spoločnosť Megatech Industries má pobočky v niekoľkých krajinách na dvoch kontinentoch.

Riešenie IXTENT

Problémom bolo prekročenie limitu počtu dokumentov v licencii a zároveň bola licencia softvéru zastaraná. Cieľom bolo rýchlo sprevádzkovať licenciu na dokumenty Kofax Capture.

Riešenie nebolo jednoduché, potrebný doplnok už nebol k dispozícii. Napriek tomu spoločnosť IXTENT našla použiteľné riešenie. V krátkom čase prešiel na podporovanú/podporovanú verziu.

Súčasťou dodávky bola aj obnova hardvéru súvisiaceho s archiváciou dokumentov – skenera.

Spoločnosť Megatech Industries teraz používa technológiu OCR na získavanie údajov z faktúr (digitalizácia dokumentov skenovaním a ich prevod do editovateľnej podoby). Prichádzajúce faktúry sa do systému skenujú z rôznych kanálov – prepisujú sa do systému SAP a ukladajú sa na server SAP Content Server.

Spoločnosť Megatech nás oslovila na prelome rokov 2017 a 2018. Prípravná fáza vyústila do 5-dňovej implementácie riešenia, ktorá prebehla v sídle klienta na školenie používateľov a čiastočne aj na diaľku.

Čo je OCR

OCR alebo optické rozpoznávanie znakov je metóda, ktorá využíva skener na digitalizáciu tlačeného textu, s ktorým sa potom dá pracovať ako s bežným počítačovým textom. Počítačový program buď automaticky konvertuje obraz, alebo sa musí naučiť rozpoznávať znaky.

Na čo slúži aplikácia Kofax Capture

Kofax Capture™ automatizuje a urýchľuje podnikové procesy extrahovaním všetkých typov papierových a elektronických dokumentov a formulárov, ich transformáciou na presné a použiteľné informácie a ich úplným doručením do cieľových aplikácií, procesov a pracovných postupov. To vedie k výraznému zníženiu nákladov a zároveň k zlepšeniu správy riešení. Kofax Capture je flexibilný a škálovateľný produkt, ktorý umožňuje zákazníkom definovať, „kde“ a „ako“ sa majú obrázky dokumentov extrahovať a indexovať.

Hlavné výhody aplikácie Kofax Capture

  • Rýchle spracovanie – urýchľuje extrakciu papierových a elektronických dokumentov.
  • Zvyšuje presnosť údajov – pokročilá technológia rozpoznávania dokáže extrahovať všetky typy textu (vrátane písaného na stroji alebo rukou) vo viac ako 140 jazykoch.
  • Pripravené na spracovanie – patentovaná technológia Kofax VRS® inteligentne čistí, vyberá správnu orientáciu, orezáva a upravuje sklon dokumentov pred extrakciou údajov
  • Extrakcia odkiaľkoľvek a kedykoľvek – flexibilné a vysoko škálovateľné riešenie s možnosťou centralizovaných aj distribuovaných procesov, ktoré umožňuje extrakciu z akéhokoľvek zdroja na akomkoľvek mieste.
  • Automatizované učenie – pomocou transformačných modulov Kofax® možno softvér rýchlo naučiť porozumieť jedinečným typom dokumentov (modul využívajúci technológie učenia sa na základe príkladov pre klasifikáciu, distribuovanú extrakciu).
  • Rýchla návratnosť investícií – návratnosť investícií sa zvyčajne dosiahne do 12 mesiacov vďaka zvýšenej efektívnosti a zníženým prevádzkovým nákladom.