Spoločnosť IXTENT dnes zabezpečuje všetku podporu OpenText a Readsoft pre spoločnosť ŠKODA AUTO. Hlavným cieľom služby je zabezpečiť plynulú a stabilnú prevádzku celého aplikačného riešenia.

Spolupráca prebieha od roku 2012, keď spoločnosť IXTENT úspešne inovovala existujúce produkty a prostredie OpenText. V roku 2014 spoločnosť IXTENT nahradila aj pôvodného dodávateľa podporných služieb pre prostredie Readsoft.

Zákazník

Škoda Auto je súčasťou nemeckého koncernu Volkswagen. V Českej republike prevádzkuje tri výrobné závody a zamestnáva približne 30 000 ľudí. Vyrába aj v Číne, Rusku, na Slovensku a v Indii, väčšinou prostredníctvom skupinových partnerstiev, ako aj na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s miestnymi partnermi. V roku 2016 dodala Škoda Auto zákazníkom na celom svete 1 127 700 automobilov, čo predstavuje tretí rok po sebe, kedy počet dodaných vozidiel prekročil jeden milión.

Riešenie

Spoločnosť IXTENT podporuje technológie OpenText od roku 2012. Spolupráca začala úspešnou modernizáciou existujúceho prostredia a teraz pokračuje spokojnou spoluprácou vo forme podpory riešenia.

Špecialisti spoločnosti IXTENT pravidelne kontrolujú fungovanie aplikácie a aktívne vyhľadávajú akékoľvek známky nestability alebo neštandardného správania aplikácie. Pružne reagujú na všetky požiadavky zákazníka alebo monitorovacieho systému vrátane požiadaviek na zmeny a analýzy na optimalizáciu zmien. Aby aplikácia fungovala bez problémov, pravidelne sa vykonávajú aj údržbové zásahy, aby sa predišlo prípadným poruchám systému.

Okrem toho má ŠKODA AUTO a.s. špecializovaného konzultanta IXTENT len pre potreby správy OpenText. Zameriava sa na analýzu možností budúceho vývoja prostredia a jeho prispôsobenie požiadavkám zákazníka.

Od roku 2013 poskytuje spoločnosť IXTENT rovnakú formu technologickej podpory spoločnosti ReadSoft (teraz Kofax). Ide o riešenie, ktoré ponúka komplexné spracovanie faktúr, od prijatia faktúr v papierovej forme až po ich prenos do systému ERP. Ročne sa spracuje približne 400 000 faktúr ŠKODA AUTO. Vzhľadom na vysoké pracovné zaťaženie riešenia sa kladie dôraz na jeho bezproblémovú funkčnosť.

Spravované produkty:

 • OpenText Enterprise Scan – Nástroj na digitalizáciu prijatých faktúr a triedenie faktúr podľa čiarového kódu.
 • Kofax VRS – Riešenie zabezpečuje optimalizáciu získaných skenov a kvalitu obrazu.
 • OpenText Document pipeline – Pipelines sa používajú na poskytovanie naskenovaných obrazov pre riešenia OCR, zabezpečujú tiež archiváciu extrahovaných údajov a prenos extrahovaných údajov do systému ERP.
 • Readsoft Invoices – Produkt je určený najmä na extrahovanie údajov z vyextrahovaných faktúr.
 • OpenText Archive server – riešenie na bezpečnú archiváciu údajov.

Aktivity, ktoré zabezpečuje IXTENT pre ŠKODA AUTO a.s.

 • Aktualizujte všetky komponenty na minimálnu úroveň verzie podporovanú výrobcom.
 • Migrácia archívnych údajov medzi pobočkami.
 • Rozšírenie riešení na spracovanie faktúr pre dcérske spoločnosti Volkswagen AG.
 • Školenie koncových používateľov, technické školenie správcov.
 • Komplexná podpora riešenia vo forme aplikačnej podpory.

Základné služby podpory aplikácií OpenText

 • Denné skenovanie prostredia s cieľom odhaliť potenciálne riziká a zabrániť chybám alebo zlyhaniam systému.
 • Mesačné archivovanie správ.
 • Podpora komunikácie medzi archívom a úložiskom.
 • Dostupnosť podpory prostredníctvom Helpdesku/Hotline.
 • Záruka dohodnutého času odozvy.
 • Prioritný servis, zaručená dostupnosť skúsených odborníkov znalých konkrétneho aplikačného riešenia priamo u zákazníka a možnosť zjednodušiť proces objednávania všetkých potrebných služieb.
 • Udržiavanie vzťahu s poskytovateľom aplikačného riešenia a zachovanie znalostí o konkrétnom nastavení systému, čo výrazne zvyšuje efektivitu v prípade akýchkoľvek budúcich úprav.

Nasledujúce aktivity boli realizované pre ŠKODA AUTO a.s. a koncern VW v rámci samostatných projektov:

 • Návrh, inštalácia a podpora archivačného systému od spoločnosti OpenText pre celý VW Group,
 • Aktualizácia celého riešenia z verzie 10.1.1 na 10.5 pre ŠKODA AUTO,
 • Zálohovanie dokumentov na sekundárne úložisko pre ŠKODA AUTO,
 • Migrácia dokumentov medzi databázami pre obe prostredia,
 • Analýza a riešenie problémov automatizovaného spracovania a archivácie dokumentov (DP) pre spoločnosť SKODA AUTO.

Zhrnutie

Aplikačná podpora spoločnosti IXTENT poskytuje maximálny prehľad o spravovanom prostredí, predchádza problémovým stavom a výpadkom systému a minimalizuje znížený výkon riešenia. Na poskytovanie služieb zákazníkom sú vyčlenení príslušní odborníci. Riešia všetky požiadavky na vývoj alebo úpravu prostredia v súlade so stanovenými lehotami. Riadené riešenie je tak plne funkčné v rámci parametrov stanovených zákazníkom.