Spoločnosť Conseq Investment Management, a.s. je významným a verným zákazníkom spoločnosti IXTENT. Počas niekoľkých rokov spolupráce sa realizovalo niekoľko projektov, ktoré viedli k efektívnejšej práci s dokumentmi a informáciami v nich obsiahnutými. Jedným z posledných dôležitých projektov bola migrácia databázy Oracle na MSSQL a aktualizácia Content Servera.

Conseq je investičný manažér s 23-ročnou históriou na českom trhu. Okrem správy inštitucionálnych portfólií už 16 rokov spravuje a administruje aj investičné fondy a poskytuje ďalšie služby retailovým a inštitucionálnym investorom. V týchto oblastiach má spoločnosť Conseq významný podiel na trhu a získala si dôveru viac ako 350 000 klientov. Skupina Conseq je so spravovanými aktívami vo výške viac ako 50 miliárd Kč (podľa údajov AKAT ČR) najväčším nezávislým správcom investícií v Českej republike.

Počiatočná situácia

Vzhledem k vzrůstajícím požadavkům legislativy a množství spravovaných dat byla společnost Conseq postavena před otázku modernizace svého softwarového řešení. Tou dobou společnost pracovala s dokumenty v prostředí External File Storage na technické databázi Oracle. Tento systém bol prevzatý pri akvizícii dôchodkovej spoločnosti Aegon.

Vedenie spoločnosti Consequ oslovilo spoločnosť IXTENT, jediného GOLD-level partnera OpentText na českom trhu, aby odporučila bezpečný a moderný systém na ukladanie dát, ktorý by spĺňal najnáročnejšie požiadavky platnej legislatívy a zároveň bol pre spoločnosť jej veľkosti cenovo najefektívnejším riešením.

Riešenie

Riešenie pre spoločnosť Conseq bolo viacfázovým projektom v rokoch 2014 až 2016.

Migrácia klientskej dokumentácie do nového prostredia sa začala v roku 2014 migráciou systému Oracle na databázu Microsoft (MSSQL), po ktorej nasledoval upgrade Content Servera na novšiu verziu 10.0.

V druhej fáze zmien – t. j. v rokoch 2015, 2016 – bol Content Server aktualizovaný na najnovšiu dostupnú verziu systému – 10.5 – a bol pripojený archívny server, ktorý postupne nahradil predtým používaný EFS (External File Storage).

Výhody archivačného servera (AS) oproti EFS:

  • Umožňuje ukladať údaje na certifikované úložisko spravované podľa skartačného plánu, čím sa dosiahne uloženie dokumentov v súlade s právnymi predpismi. Každý dokument môže mať vlastný časový zámok, t. j. časové obdobie, po ktorom ho nemožno vymazať.
  • Umožňuje označiť súbor dokumentov časovou pečiatkou, aby sa preukázala ich stálosť a existencia v čase.
  • Umožňuje ukladať údaje v komprimovanej, ale aj šifrovanej podobe, čím sa zabráni ich zneužitiu v prípade prístupu k úložisku mimo aplikačného rozhrania.
  • Je pripravený zoskupovať dáta ako virtuálne obrazy ISO, čím sa šetrí úložný priestor a urýchľuje zálohovanie.
  • Oddeľuje aplikáciu od konkrétneho úložiska, čo znamená, že môžete ľahko migrovať uložené dokumenty medzi úložiskami od rôznych podporovaných dodávateľov.
  • Umožňuje replikovať údaje do úložiska v mieste zálohovania bez špeciálnych licencií od dodávateľov úložísk.
  • Ukladá duplicitné údaje len v jednej kópii.

Zhrnutie

Spoločnosť IXTENT úspešne vykonala migráciu databázového servera spoločnosti Conseq z Oracle na MSSQL, po ktorej nasledovali dve bezproblémové aktualizácie obsahového servera na najnovšiu verziu produktu a pripojenie archivačného servera.

Zákazník má možnosť čiastočného vývoja systému podľa svojich potrieb, IXTENT poskytuje podporu pri náročnejších zmenách a naďalej zabezpečuje údržbu aplikácie a softvéru.

Po implementácii nového technického riešenia odpadla potreba používať technológiu Oracle.

Vďaka novému softvérovému systému spoločnosť Conseq zefektívnila svoju činnosť, čo viedlo k ešte lepším službám pre jej klientov.