Spoločnosť Alliance Health Care, ktorá pokrýva 80 % svetového farmaceutického trhu, sa rozhodla zmodernizovať spôsob evidencie, spracovania a obehu faktúr. Túto inováciu implementovala spoločnosť IXTENT, ktorá je osvedčenou voľbou pre implementáciu riešení na platforme OpenText Vendor Invoice Management.

Riešenie

Na zabezpečenie implementácie automatizovaného spracovania došlých faktúr bolo potrebné obohatiť štandardné funkcie SAP o možnosti platformy OpenText. Spoločnosť IXTENT, ktorá je jediným zlatým partnerom výrobcu softwaru OpenText v regióne strednej a východnej Európy a partnerom spoločnosti SAP, bola vybraná ako subdodávateľ tohto riešenia v rámci rozsiahleho projektu reimplementácie platformy SAP pod záštitou systémového integrátora poľskej skupiny BCC.

Spoločnosť IXTENT už nasadila a podporuje systém Vendor Invoice Management (elektronický systém správy dodávateľských faktúr) v skupine Alliance Health Care, ktorý zahŕňa súbor činností od nastavenia komplexného workflow faktúr v systéme SAP (proces spracovania faktúr v spoločnosti), inštaláciu softvéru na získavanie údajov z faktúr prostredníctvom sieťových skenerov a nastavenie spôsobu archivácie dokumentov v systéme SAP. Po implementácii nového riešenia systém SAP uhrádza faktúry podľa kódu – do určitej výšky automaticky, faktúry majú automaticky nastavený IBAN, možnosť voľby určenia daňového kódu, typu faktúry a ďalšie potrebné funkcie.

Pilotný projekt správy faktúr sa uskutočnil v dvoch fázach v holandskej divízii spoločnosti:

  • Analytická fáza sa začala v máji 2015 a skončila o rok neskôr,
  • Samotná implementácia prebiehala od júna 2016 do augusta 2017.

Projekt sa plánuje rozšíriť aj do ďalších krajín, v ktorých pôsobí, t. j. do Španielska, Nórska a ďalších. IXTENT naďalej poskytuje aplikačnú podporu tomuto jedinečnému projektu.