O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť zo sektora energetiky, ktorá sa zameriava na nové pojatie služby zavádzaním inteligentných energetických sietí. Inovatívnymi riešeniami zlepšuje úroveň využívania služieb svojich zákazníkov – koncových používateľov elektriny.

Počiatočná situácia klienta

Klient je dlhodobým spokojným zákazníkom spoločnosti IXTENT, ku ktorej pred časom prešiel od iného dodávateľa softvéru OpenText. Svoj aktuálny dopyt smeroval opäť na spoločnosť IXTENT, ktorá mala vďaka predchádzajúcim implementáciám (napr. konsolidáciou systému na správu dokumentov) najväčší prehľad o infraštruktúre tohto energetického gigantu.

So začiatkom platnosti nového nariadenia Európskej únie, ktoré sa týka poskytovateľov elektrickej energie, oslovil klient spoločnosť IXTENT s požiadavkou na návrh technického riešenia tzv. legal unbundlingu. Energetické firmy musia mať povinne oddelenú obchodnú a distribučnú časť firmy, aby neboli znevýhodnení predajcovia energie oproti výrobcom. Požiadavka klienta teda smerovala na rozdelenie systému na správu dokumentov podľa príslušných sekcií na samostatné celky.

Šírka nového riešenia sa vyvíjala v čase, spoločnosť IXTENT prichádzala ku klientovi s návrhmi, kde by sa dal proces vylepšiť, zadávateľ návrhy akceptoval a svoje pôvodné zadanie rozšíril o veľa ďalších užitočných funkcionalít. Klient si prial navrhnúť architektúru nového riešenia, vybrať optimálne hardvérové a softvérové prostriedky na jej dosiahnutie, vytvoriť testovacie prostredie a následné produkčné, rozdeliť dáta organizácie podľa zákonom stanovených sekcií na príslušné zložkové štruktúry. Súčasne chcel optimalizovať súčasné procesy, v rámci novej verzie softvéru nastaviť všetky dostupné funkcionality na efektívnejšie spracovanie energetických agend, navrhnúť ideálny dátový model, napojiť potrebné integrácie a celkovo vyladiť výkonnosť užívanej platformy.

Riešenie IXTENT

Ideálne riešenie klientovho zadania ponúkal nástroj Enterprise Content Management (systém skladby procesov a technológií, ktorý riadi informačný tok dát cez organizáciu – od vyťaženia informácií, cez ďalšie spracovanie až po archiváciu). V rámci DMS (Document Management System)Business Workspaces (jednotlivých pracovných prostredí) bolo možné rôznorodé procesy zdarne oddeliť. Zároveň bolo treba nastaviť odlišné úrovne oprávnení na jednotlivé oddelenia či konkrétne osoby. IXTENT teda DMS rozdelil na zložky, ku ktorým priradil špecifické roly konkrétnym používateľom systému.

Prínosy riešenia od spoločnosti IXTENT

Klaster Legal Unbundling nášho klienta v Českej republike teraz spĺňa požiadavky európskeho práva na oddelenie distribučnej siete od obchodnej bez toho, aby príslušná zmena IT infraštruktúry negatívne ovplyvnila biznis, ba práve naopak. Oddelenie obchodu nové riešenie posunulo vpred, elektronicky spracúva viacero potrebných agend než predtým, z pôvodných 4 procesných línií stúplo číslo na neuveriteľných 40.

Z pôvodne legislatívneho projektu dokázala spoločnosť IXTENT vytvoriť riešenie lepšieho vyťaženia systému ako takého, klient napríklad po novom:

  • automatizovane skenuje zmluvy a žiadosti svojich zákazníkov,
  • disponuje efektívnejším riešením pre prichádzajúcu komunikáciu tak pre B2B, ako pre B2C sektor,
  • komunikáciu archivuje a spravuje v systéme SAP, takisto dáta, ktoré sám generuje.

Spoločnosť IXTENT teda zefektívnila požadované procesy – optimalizovala tok práce v spoločnosti a rozdelila systém DMS na distribúciu a predaj podľa európskeho práva. Týmto projektom, dokončeným v novembri 2019, spolupráca s klientom nekončí. Na stole sú ďalšie témy, ako sú napríklad prechod do cloudu, inovácia riešenia OpenText Content Server na verziu 16, archivačné agendy dokumentácie s veľmi vysokým napätím, evidencia meračov, analýzy výstupov oddelenia telco a mnoho ďalších.