O zákazníkovi

Mathys AG - Wikiwand

Spoločnosť Mathys AG Bettlach s tradíciou od roku 1946 (v lekárskych technológiách od roku 1958) sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou náhrad kĺbov a kostných štepov pre využitie v športovej medicíne.

Mathys AG sa dokonca spolupodieľala na vývoji metódy pre liečbu pretrhnutého krížového väzu, pomocou ich implantátu je možné zachrániť predný krížový väz a umožniť jeho regeneráciu. Pôsobnosť švajčiarskej spoločnosti je celosvetová s viac ako 500 zamestnancami.

Výzva pro spoločnosť IXTENT

Požiadavka medicínskej spoločnosti Mathys bol automatizovaný systém pre zoskupenie všetkých podkladov potrebných k výrobe určitej položky.

Samotnému zákaznickému vývoju predchádzala inštalácia archívu (archivácia platformy OpenText pre SAP), ďalej riešenie IXTENT spočívalo v úprave produktu OpenText na mieru zákazníka a následné dovyvinutie funkcionalít nad rámec platformy.

Na konci úspěšného projektu bola automatická kompletizácia výrobnej zakázky. Po zadaní zakázky do systému dostane jeho obsluha zoznam položiek (vrátane výkresov či iných príloh) potrebných pre zadanie do výroby. Prínosom pre spoločnosť Mathys je:

  • automatizovaná tlač kompletných podkladov pre výrobu,
  • úspora práce/času zamestnancov vrátane zníženia prevádzkových nákladov majiteľa spoločnosti.

Časové obdobie projektu spadá do prvého kvartálu roku 2018. Jednalo sa o 10 dňový off site projekt (riešený vzdialene).

Čo je OpenText Suite pre SAP?

OpenText Suite for SAP je jedinečný softvér, ktorý poskytuje možnosť komplexného náhľadu na hodnoty v podnikaní. Vďaka ľahkej integrácii do do firemnej architektúry a možnosti využitia inovatívnej stratégie prináša obsah v kontexte bez narušenia jeho životního cyklu.

So zväčšujúcou sa produkčnou databázou SAP sa zvyšuje i spotreba zdrojov a práce v oblasti správy, zatiaľ čo výkon systému sa zhoršuje. Archivácia dát OpenText ™ pre riešenie SAP® pomáha spravovať veľké databázy SAP a zaisťuje trvalý prístup k historickým dátam. Bezpečne ukladá dáta na dlhodobej archivačnej platforme. Užívatelia pristupujú k týmto dátam priamo z užívateľského rozhrania SAP. Riešenie je plne integrované s aplikáciami SAP, rozširuje hodnotu štandardnej archivácie dát v SAPu. Riešenie tiež podporuje správu SAP NetWeaver Information Lifecycle Management. Skrátením doby zálohovania a obnovy je možné znížiť administratívne náklady, minimalizovať taktiež náklady na hardvér a skrátiť čas potrebný na implementáciu aktualizácie SAP archiváciu dát OpenText.

S archiváciou dát OpenText pre riešenie SAP:

  • skrátite dobu zálohovania a obnovenia dát,
  • znížite náklady na správu a hardvér,
  • skrátite dobu potrebnú na implementáciu aktualizácie SAP,
  • zaistíte zhodu a znížite hodnotu bezpečnostného rizika dlhodobej archivácie dát SAP,
  • zlepšíte výkon systému SAP, skrátite dobu odozvy a zlepšíte dostupnosť systému,
  • znížite nároky na správu a spotrebu zdrojov v databáze SAP,
  • získate okamžitý prístup k historickým údajom v podnikovom kontexte,
  • znížite celkové náklady na vlastníctvo (TCO) systému SAP.