SLOVAKODATA a.s., ako hlavný implementačný partner pre SAP spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., odporučila spoločnosť IXTENT s.r.o. ako špecializovaného dodávateľa riešení ECM (Enterprise Content Management) na platforme Open Text na implementáciu archivácie dát v prostredí systému SAP a workflow dodávateľských faktúr.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. sa rozhodla v spolupráci so spoločnosťami SLOVAKODATA, a.s. a IXTENT s.r.o. zaviesť elektronický archív dokumentov SAP a využívať ho na elektronické schvaľovanie faktúr a optickú archiváciu dokumentov a údajov v systéme SAP.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je najväčšia komerčná univerzálna poisťovňa na Slovensku, ktorá patrí do skupiny Allianz.

Na základe výsledkov analýzy bolo navrhnuté a implementované riešenie založené na produktoch spoločnosti Open Text Corp. v nasledujúcom rozsahu:

  • centrálne archívne úložisko dokumentov a údajov SAP – Livelink Enterprise Archive Server,
  • skenovacia pracovná stanica na digitalizáciu dokumentov súvisiacich so systémom SAP – Livelink Enterprise Scan,
  • univerzálny workflow engine Livelink BPM – Business Process Management,
  • systém na správu a obeh dokumentov v prostredí SAP – Livelink for SAP Solutions, ktorý obsahuje aj modul Livelink DocuLink na jednoduchú a štruktúrovanú organizáciu dokumentov priamo v prostredí SAP GUI.

Prínosy úzko integrovaného riešenia so systémom SAP spočívajú predovšetkým v:

  • skrátení času obratu faktúr pri ich schvaľovaní,
  • transparentnosti a dokumentácii schvaľovacieho procesu,
  • automatizácii obehu dokumentov,
  • prístupe k dokumentom na iných miestach pre prístup viacerých používateľov.

Zvláštnosťou projektu v oblasti workflow bola implementácia komplexnej integrácie systému Business Process Management (BPM) a SAP Business Workflow. SAP Business Workflow bol vytvorený ako riadiaci systém, v ktorom sa iniciuje spracovanie položiek, po ktorom nasleduje spracovanie používateľmi BPM mimo prostredia SAP. Spracované položky sa odovzdávajú späť do systému SAP na ďalšie spracovanie.