Popis projektu

Spoločnosť IXTENT analyzovala požiadavky na elektronický systém správy dokumentov (DMS) v spolupráci s príslušnými oddeleniami zákazníka.

Na základe zistení pripravila odporúčania pre výber vhodnej technológie vrátane prípravy prototypu, ktorý mal koncovým používateľom demonštrovať navrhovaný spôsob práce so systémom.

Skupina spoločností pk Solvent je čisto česká spoločnosť bez zahraničnej kapitálovej účasti, ktorá pôsobí ako veľkoobchod s drogériou a prevádzkuje aj dve maloobchodné siete drogérií pod značkami TETA drogerie a TOP drogerie, sieť lekární TETA lékárna a internetové lekárne SLEKY.CZ a Apotek.cz