O zákazníkovi

Spoločnosť Saneca Pharma je poprednou organizáciou zameranou na vývoj a zmluvnú výrobu farmák. Je uznávaným odborníkom vona vývoj a výrobu účinných látok – hotových tekutých, polotuhých a pevných liekových foriem. Jedná se o najväčšiu farmaceutickú společnosť na Slovensku, jej tým tvorí viac ako 600 zamestnancov. Ponúka široké spektrum technológií a odborností.

Riešenie spoločnosti IXTENT

Spoločnost Saneca Pharma, dlhoročný klient firmy IXTENT, oslovila svojho dodávateľa softvérového riešenia s požiadavkou na aktualizáciu archivačného serveru na najnovšiu verziu. Projekt začal v januári, kedy zamestnanci spoločnosti IXTENT zanalyzovali situáciu u objednávateľa v priebehu marca prebehla úspešná aktualizácia archivačného serveru OpenText pre SAP z verzie 9.7 na verziu 16.2. Spolu s touto operáciou bola uskutočnená aj aktualizácia Enterprise scanu a Windows vieweru. Aktualizácia prebehla presne podľa plánu a bez akýchkoľvek kolízií.

K čomu slúži nástroj Enterprise scan?

OpenText ™ Imaging Enterprise Scan je perfektné IT riešenie pre organizácie, ktoré chcú využiť podnikateľské hodnoty konverzie papierových dokumentov do elektronického formátu. Automatizácia celého procesu – zachytenie a ukladanie dát zo skenerov, faxov, e-mailov a ďalších zdrojov – pomáha podnikom:

 • urýchliť a automatizovať podnikové procesy
 • znížit požiadavky na fyzické uloženie
 • aplikovať zásady správy záznamov a ďalšie pravidlá
 • jednoducho vyhľadať a zdieľať dokumenty

K čomu slúži nástroj Windows viewer?

Umožňuje:

 • posúvanie, otáčanie a približovanie pomocou jednoducho použiteľného náhľadu stránok dokumentov
 • pripojenie dokumentov s poznámkami, ktoré sú automaticky označené súčasným dátumom, časom a menom užívateľa
 • pridanie, úpravu a zobrazenie poznámok, vrátane prvkov výkresu – ako sú šípky, riadky, značky, značky zaškrtnutia a prvky textu
 • využitie možnosti prekrývania formulárov umožňujúcich zobrazenie dokumentov spolu v pôvodnej podobe, v ktorej boli vytlačené
 • tlač alebo lokálne uloženie dokumentov s automatickým vykreslením dokumentov
 • realizácia bezplatného volania textu v dokumentech, ako sú dokumenty ASCII, ALF (Advanced List Format) a dokumenty OTF (Output Text Format)
 • podpora formátov ASCII, ALF, OTF, TIFF / FAX a JPEG. Dokumenty PDF sú podporované v službe v službe Web Viewer a Windows Viewer