Spoločnosť IXTENT získala novú partnerskú Silver kompetenciu Data Platform a rozšírila tak zoznam svojich kompetencií na 6:

  • Gold Application Development
  • Silver Application Integration
  • Silver Collaboration and Content
  • Silver Data Platform
  • Silver Datacenter
  • Silver Messaging

Partnerské kompetencie sú záležitosťou prestíže. Rovnako sú pre zákazníkov zárukou toho, že ich dodávateľ disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných zamestnancov. Spoločnosť Microsoft ich udeľuje svojim skúseným partnerom a vývojárom, ktorí dlhodobo a bezproblémovo integrujú jej jedinečné aplikácie a riešenia.
Neváhajte sa na nás obrátiť s požiadavkami na riešenia založené na platforme Microsoft!