Profil spoločnosti

Skupina IXTENT pôsobí na európskom trhu informačných technológií už 16 rokov. Svojim zákazníkom poskytuje služby a riešenia zamerané na správu informácií uložených v dokumentoch, procesoch, digitálnych médiách, sociálnych sieťach, portáloch či podnikových systémoch. Pomáha tak spoločnostiam uchovávať ich jedinečné know-how a efektívne spracovávať dôležité obchodné informácie.

Spoločnosť IXTENT bola založená v roku 2003 ako výsledok dlhodobej stratégie spoločnosti IXOS (teraz OpenText) s cieľom posilniť starostlivosť o zákazníkov, sústrediť sa na poskytované konzultačné služby a jasne ich oddeliť od aktivít lokálneho vývojového centra IXOS. Počas pôsobenia na trhu si IXTENT vybudoval kvalitný tím špecializovaných poradcov, procesných analytikov, vývojových pracovníkov, technických a aplikačných konzultantov, ktorí realizovali stovky rozsiahlych projektov pre významných klientov zo všetkých sektorov ekonomiky.

Historické míľniky: