OpenText Travel Receipts Management for SAP Solutions zrýchľuje proces vyúčtovania nákladov na pracovné cesty zamestnancov pomocou efektívnejšieho spracovania účteniek v mnohých formátoch (papier, fax, email, doklady z mobilných zariadení atď.). Všetky dáta vzťahujúce sa k príslušnej ceste, vrátane originálnych účteniek, sú dlhodobo dostupné pomocou rozhrania SAP Travel Management. S rozšírením OpenText Travel Receipts Capture Center for SAP Solutions je umožnený prevod textu z naskenovaných účtov do strojovo čitateľnej podoby. Zamestnanci vďaka tomu nemusia strácať čas s ručným prepisovaním účteniek, ale jednoducho ich vyfotia a odošlú k spracovaniu na centrálne skenovacie pracovisko vo firme.

Hlavné benefity Travel Receipts Management for SAP Solutions:

  • zrýchlenie procesu preplácania cestovných nákladov zamestnancom;
  • zaistenie bezpečnej a dlhodobej archivácie dokladov;
  • minimalizácia rizík súvisiacich s potenciálnymi podvodmi a nedodržiavaním legislatívy;
  • zefektívnenie a zjednodušenie auditov.

Viac informácií: www.opentext.com.