OpenText Portal Content Management for SAP Solutions je produkt pre správu podnikového obsahu a procesov vo vnútri SAP NetWeaver portálu. Obsahuje nástroje pre tvorbu a správu obsahu a jeho dlhodobé ukladanie, worklflow a spoluprácu medzi užívateľmi. Riešenie je možné rozšíriť pomocou SAP Portal Site Management by OpenText pre správu webového obsahu, ktoré umožňuje vytvárať a spravovať ďalšie podnikové portály, prostredníctvom ktorých je možné publikovať obsah pre potreby zamestnancov, zákazníkov a partnerov.

Hlavné benefity Portal Site & Content Management for SAP Solutions:

  • bezpečná správa dát vďaka riadeniu oprávnení k prístupu a správe verzií;
  • zefektívnenie tvorby podnikového obsahu a jeho distribúcie;
  • zvýšenie produktivity zamestnancov prostredníctvom zdieľania a možnosti spolupráce nad obsahom;
  • centralizovaný prístup pre riadenie a správu automatizovaných workflow.

Viac informácií: www.opentext.com.