OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions je prostriedok na prechod od ručného spracovania prichádzajúcich faktúr smerom k automatizovanému riešeniu. Produkt optimalizuje a zjednodušuje proces vytvorenia, správy a monitorovania objednávok a dodávateľských faktúr. Doklady sú automaticky odoslané príslušným osobám v podniku na spracovanie, schválenie a preplatenie. Rozšírením o OpenText Invoice Capture Center for SAP Solutions je navyše možné digitalizovať faktúry a vykonať automatické rozpoznávanie obsahu faktúr a eliminovať nutnosť ručného zadávania dát do systému SAP.

Hlavné benefity Vendor Inoice Management for SAP Solutions:

  • zrýchlenie operácií súvisiacich so spracovaním faktúr naprieč celou spoločnosťou;
  • zvýšenie produktivity automatizáciou smerovania, schvaľovania a preplácania faktúr;
  • zlepšenie vzťahu s dodávateľmi;
  • zaistenie presného a včasného prehľadu o finančných tokoch;
  • zlepšenie cash-flow pomocou workflow, upomienok a skrátenie cyklov preplácania faktúr;
  • zabezpečenie plnenia legislatívnych podmienok vďaka dobre riadenému procesu spracovania s využitím predkonfigurovaných pravidiel spracovania.

Ďalšie informácie www.opentext.com.