SAP Information Lifecycle Management

Riaďte informácie ako záznamy súvisiace s obchodným procesom - od ich vytvorenia až po konečnú likvidáciu. Softvér pre riadenie životného cyklu informácií SAP Information Lifecycle Management (ILM) vám môže pomôcť definovať lehoty na uchovanie dát, pomôcť pri riadení ukladania dát a prístupu k nim a zabezpečiť zhodu so zákonnými a regulačnými predpismi.

Spravujte uchovávané dáta z odstavených systémov pri zachovaní všetkých možností ich auditu. Archivujte dáta a dokumenty na zabezpečených a finančne dostupných serveroch pri zaistení ich dostupnosti.

Hlavné výhody SAP Information Lifecycle Management:

Viac informácií: www.sap.com.