OpenText Extended ECM for SAP Solutions umožňuje unikátnym spôsobom integrovať podnikový obsah uložený v plnohodnotnom ECM systéme s rodinou produktov SAP Business Suite (SAP ERP, CRM, SCM, SRM, PLM). Produkt zahŕňa funkcionalitu pre digitalizáciu dokumentov, dátovú archiváciu, archiváciu dokumentov, worklfow, riadenie životného cyklu obsahu atď. Pre prístup k dátam môže užívateľ využiť preferovanú aplikáciu (SAP, Outlook, Content Server, Windows Explorer, …) so zohľadnením jeho autorizačných oprávnení. Plná funkcionalita DMS systému, vrátane fulltextového vyhľadávania v dokumentoch, je prístupná aj priamo v rámci SAP.

Hlavné benefity Extended ECM for SAP Solutions:

  • zvýšenie produktivity a získanie nových možností užívateľskej spolupráce pomocou centralizovaných pracovných oblastí,
  • interných fór a schvaľovacích workflow;
  • zníženie právnych rizík riadením životného cyklu dokumentov a zabezpečením integrity obsahu;
  • minimalizácia zložitosti IT infraštruktúry a nárastu objemu podnikových dát;
  • redukcia zdrojov prostredníctvom automatickej archivácie.

Viac informácií: www.opentext.com