SAP Employee File Management

OpenText Employee File Management for SAP Solutions je produkt pre správu digitálneho obsahu vzťahujúceho sa k zamestnancom spoločnosti. Všetky tlačené dokumenty, kmeňové dáta a interné dokumenty sú dostupné v elektronickej kartotéke vonútri systému SAP aj prostredníctvom webovej aplikácie.

Hlavné benefity Employee File Mangement for SAP Solutions:

Viac informácií: www.opentext.com.