OpenText Employee File Management for SAP Solutions je produkt pre správu digitálneho obsahu vzťahujúceho sa k zamestnancom spoločnosti. Všetky tlačené dokumenty, kmeňové dáta a interné dokumenty sú dostupné v elektronickej kartotéke vonútri systému SAP aj prostredníctvom webovej aplikácie.

Hlavné benefity Employee File Mangement for SAP Solutions:

  • centrálny prístup do zložiek zamestnancov pomáha zlepšovať produktivitu HR oddelenia;
  • zabezpečenie požiadaviek na systém v súlade s legislatívnymi požiadavkami pomocou sledovania prístupov, úprav a riadenia životného cyklu dokumentu;
  • prístup aj pre non-SAP užívateľov pomocou webovej aplikácie.

Viac informácií: www.opentext.com.