OpenText Document Access for SAP Solutions umožňuje integráciu firemných dokumentov s objektmi priamo v SAP. Office dokumenty, e-maily i skeny papierových dokladov sú tak dostupné priamo zo SAP transakcií a sú spojené so zodpovedajúcimi podnikovými procesmi. Archivované dokumenty, rovnako tak ako aj archivované dáta z historických SAP aj non-SAP systémov, sú prístupné vnútri SAP pomocou integrovaného nástroja DocuLink for SAP Solutions. Dáta je možné prehliadať na základe neobmedzeného množstva pohľadov v rámci stromovej štruktúry definovanej zákazníkom. Document Access umožňuje tiež fulltextové vyhľadávanie dokumentov priamo v SAP.

Hlavné prínosy Document Access for SAP Solutions:

 • jednotný prístup k archivovaným dokumentom priamo v kontexte SAP objektov;
 • prehľadné a intuitívne vyhľadávanie dokumentov v nástroji DocuLink for SAP Solutions;
 • fulltextové vyhľadávanie archivovaných dokumentov priamo v prostredí SAP;
 • eliminácia nákladov vzniknutých spracovávaním papierových dokladov;
 • redukcia TCO (Total Cost of Ownership) vašej SAP infraštruktúry.

Komponenty Document Access for SAP Solutions:

 • Enterprise Library včetně Archive Server & Content Server;
 • OpenText Imaging;
 • Enterprise Scan;
 • ExchangeLink & NotesLink;
 • DesktopLink;
 • Web Viewer, Java Viewer a Windos Viewer;
 • DocuLink for SAP Solutions;
 • ArchiveLink Plus;
 • Business Content;
 • ECMLink.

Ďalšie informácie: www.opentext.com