SAP Document Access

OpenText Document Access for SAP Solutions umožňuje integráciu firemných dokumentov s objektmi priamo v SAP. Office dokumenty, e-maily i skeny papierových dokladov sú tak dostupné priamo zo SAP transakcií a sú spojené so zodpovedajúcimi podnikovými procesmi. Archivované dokumenty, rovnako tak ako aj archivované dáta z historických SAP aj non-SAP systémov, sú prístupné vnútri SAP pomocou integrovaného nástroja DocuLink for SAP Solutions. Dáta je možné prehliadať na základe neobmedzeného množstva pohľadov v rámci stromovej štruktúry definovanej zákazníkom. Document Access umožňuje tiež fulltextové vyhľadávanie dokumentov priamo v SAP.

Hlavné prínosy Document Access for SAP Solutions:

Komponenty Document Access for SAP Solutions:

Ďalšie informácie: www.opentext.com