SAP Digital Asset Management

OpenText Digital Asset Management for SAP Solutions je nástroj pre správu firemných digitálnych aktív, ako sú napr. propagačné fotografie a videá, a ich integráciu s business procesmi v nástrojoch SAP.

Hlavné benefity Digital Asset Management for SAP Solutions:

Viac informácií: www.opentext.com.