OpenText Digital Asset Management for SAP Solutions je nástroj pre správu firemných digitálnych aktív, ako sú napr. propagačné fotografie a videá, a ich integráciu s business procesmi v nástrojoch SAP.

Hlavné benefity Digital Asset Management for SAP Solutions:

  • zabezpečenie konzistentnej korporátnej identity naprieč všetkým multimediálnym obsahom;
  • integrácia multimediálneho obsahu s podnikovými procesmi;
  • centrálna správa všetkého multimediálneho obsahu a integrácie s workflow.

Viac informácií: www.opentext.com.