Možnosti spolupráce a produktivity, ktoré ponúka aplikácia Microsoft SharePoint, môžete posunúť na vyššiu úroveň vďaka riešeniu OpenText Extended ECM for SAP Solutions. Tento nový prístup umožňuje zamestnancom používať a rozširovať SAP procesy a informácie z prostredia SharePoint, čím možno priblížiť obsah a procesy systému SAP tým informačnom pracovníkom, ktorí sa cítia lepšie pri práci v riešeniach spoločnosti Microsoft.

Obchodné procesy systému SAP môžete spúšťať z prostredia SharePoint a pritom mať rýchly nárast obsahu SharePoint a lokalít plne pod kontrolou. Komplexné funkcie softvéru pre archiváciu a spisovú službu vám pomáhajú znižovať prevádzkové náklady pri zaistení zhody so všetkými príslušnými predpismi.

Toto riešenie umožňuje užívateľom kombinovať dáta a procesy zo systému SAP s obsahom Microsoft SharePoint a naopak. Zároveň prispieva k optimalizácii hodnoty systémov SharePoint a SAP a zvyšuje efektivitu v rámci vášho podniku, pretože vašu organizáciu transformuje s dôrazom na vzájomnú spoluprácu.

Obohatením SharePoint obsahu transakčnými dátami zo systému SAP môžu vaše tímy aj naďalej využívať dobre známe používateľské rozhranie SharePoint, bez nutnosti investovania do ďalších školení alebo do samostatných riešení.

Hlavné výhody SAP Extended ECM for SharePoint:

  • zvýšenie produktivity a efektivity tímu;
  • eliminácia informačných skladísk za účelom zníženia objemov dát;
  • presadzovanie dodržiavania firemných pravidiel a legislatívy vo vzťahu k obsahu SharePoint;
  • minimalizácia omeškania narušenia prevádzky v dôsledku chýbajúcej alebo nedostupnej dokumentácie;
  • zníženie nákladov na ukladanie a vyhľadávanie informácií;
  • kontrola neriadeného rastu obsahu Microsoft SharePoint;
  • zaistenie zhody obsahu SharePoint s firemnými predpismi a legislatívou.

Viac informácií na: www.opentext.com