SAP Archiving

OpenText Archiving for SAP Solutions umožňuje integráciu firemných dokumentov priamo s objektmi v SAP. Office dokumenty, emaily i skeny papierových dokladov sú tak dostupné priamo zo SAP transakcií a spojené so zodpovedajúcimi podnikovými procesmi. Všetky dáta sú fyzicky ukladané na externý archívny server s rozšírenými možnosťami zabezpečenia a spĺňajúce legislatívne požiadavky pre dlhodobú archiváciu dát.

Hlavné prínosy SAP Archiving by OpenText:

Komponenty OpenText Archiving for SAP Solutions:

Ďalšie informácie: www.opentext.com.