ReadSoft Process Director

Process Director je jednotnou platformou pre riadenie veľkej množiny rôznych procesov v SAP systéme. Jeho podmodulom je Process Director Accounts Payable, ktorý je zameraný na procesy spojené so spracovaním prichádzajúcich faktúr. Platforma je jednoducho upraviteľná k riadeniu špecifických procesov. Prítomná preddefinovaná logika slúži pre smerovanie dokumentovo (dodacie listy, prichádzajúce predajné objednávky a ďalšie) alebo požiadavkovo (objednávka, požiadavka na zmenu kmeňových dát, vytvorenie alebo zmena obchodných dát a ďalšie) riadených procesov.

Produkt je vložený do prostredia SAP systému, avšak je striktne oddelený od štandardov SAP systému a nevyžaduje žiadne jeho modifikácie. Je teda možné pracovať v už dôverne známom SAP prostredí. Tzn., že vstupujúce informácie môžu byť jednoducho skontrolované proti kmeňovým alebo transakčným dátam SAP systému (napríklad proti existujúcej nákupnej objednávke).

Hlavné benefity produktu ReadSoft Process Director:

Další informace: www.readsoft.com.

Referencie