ReadSoft Performance Analytics

ReadSoft ponúka balík flexibilných komponentov a správ, ktoré vám pomáhajú pri správe kľúčových výkonnostných ukazovateľov, analýzach a reportingu všetkých procesov súvisiacich so záväzkami od naskenovania až po zaúčtovanie.

Správne prevedenie - správnej osobe v správnom formáte a v správnom čase               

Riešenie Performance Analytics spoločnosti ReadSoft poskytuje podrobné prehľady pre automatizáciu procesu záväzkov (spracovanie prichádzajúcich faktúr). Je dodávané ako komplexné riešenie s vopred pripravenými výkazmi, dátovými modelmi, nástrojmi pre extrakciu a transformáciu, ktoré významnou mierou skracujú dobu implementácie a znižujú súvisiace náklady. Toto riešenie je rozšíriteľné, ponúka podporu webového rozhrania a poskytuje integrovaný pohľad na firemné dáta.

Prínosy:

Další informace: www.readsoft.com.