ReadSoft Forms

Manuálne spracovanie formulárov a dotazníkov uberá výrazné množstvo času a zdrojov. Automatizované spracovanie umožňuje využitie ľudských zdrojov pre prospešnejšiu prácu a prináša lepšie výsledky. Riešenie pre skenovanie dokumentov a vyťaženie dát prispieva k efektívnejšiemu a presnejšiemu zhromažďovaniu potrebných dát. Software pre spracovanie formulárov môže jednoducho vyťažiť informácie z takmer každého druhu formulára, ktorý si možno predstaviť. Výsledky spracovania je potom možné prenášať pomocou integrácií do štatistických systémov, ERP systémov, archívu alebo iného cieľového prostredia, do ktorého informácie patria.

Hlavné benefity produktu ReadSoft Forms:

Ďalšie informácie: www.readsoft.com.

Referencie